Dogodek


KOŽÜHAJE - 2019 9 mesecev nazaj

KOŽÜHAJE - 2019

Kdaj: 20.09.2019 - 21.09.2019 ob 10:00
Naziv lokacije: CVEN 49f
Kje: Cven 49f, 9240 LJUTOMER
Priloga: 3980.jpeg

v PETEK ...20. 9. 2019 ob 10 uri
 
Program prireditve:
 
MATI POGAČE PEČEJO - šola vrtec Cven... 20.09.2019 ... ob 10 uri
DELAVNICA SPOMINKOV- šola vrtec Cven 20.09.2019… ob 10 ur
 
- Prikaz, kako se peče domači kruh in Prleške pogače – šoli in vrtcu Cven ter vsem obiskovalcem.
 
 
 V SOBOTO ...21. 9. 2019  KOŽÜHAJE & 6. SREČANJE CVENARJEV
 
 21.09.2019 dan je kulinarično naravnan, s predstavitvijo tipičnih Prleških jedi in zabavnimi vložki ...
 
Program prireditve:
 
10 ure - 12 ure otroška slikarska delavnica ...>> KOŽÜHAJE <<
 
- Razstava kmečkih dobrot (dobrote pripravimo sami, hkrati povabimo vaščane, da prinesejo svoje).
- Stojnice, na katerih se predstavijo partnerji prireditve, prodaja izdelkov, degustacija ipd..
- Kmečke igre, za katere poskrbi Društvo Cvenskih čehov in deklin
- Trganje koruze na polju in dostava na Grünt TD Cven, kjer izvajamo dogodke.
- Kulturni program (nagovor gostov, glasbeni nastopi in nastop folklorne skupine).
- KOŽÜHAJE koruze skupaj z obiskovalci dogodka.
- Koruzna poroka, ki jo opravi vaški matičar Drašek in velja le 24 ur
 
KULINARIČNA RAZSTAVA …..21.09.2019 …................ ob 16 uri
6. SREČANJE CVENARJEV 21.09.2019 .......................16,30 uri
KOŽÜHAJE.. .................21. 09.2019 ….......................... ob 17 uri
 
- Zabava z ansamblom - JERUZALEM

Avtor objave (organizator): Turistično društvo Cven
Prijava na dogodek
Deli na Facebook