Dogodek


Prikaz starih kmečkih opravil na Gori pri sv. Miklavžu 4 mesece nazaj

Kdaj: 05.10.2019 - 06.10.2019 ob 10:00
Naziv lokacije: Gora sv. Miklavž
Kje: Gradišče v Tuhinju 9, 1219 LAZE V TUHINJU

Gora sv. Miklavž s protiturškim obzidjem, obrambnim stolpom, cerkvijo, mežnarijo s črno kuhinjo in podom je izredna etnološka vrednost. Omenjena prireditev ima izreden pomen za turistično ponudbo kraja, občine in okolice. Kmečka opravila, ki jih bomo opravljali so se na tem mestu izvajala še pred dobrimi desetimi leti, kjer so še živeli mežnarji za potrebe cerkve. Vsa dela so opravljali ročno – kosili travo, nosili koše, strigli ovce, orali s konji ipd.;

Prireditev je namenjena tako mlajši generaciji kot tudi starejšim, da bodo obujali spomine.

Potek prireditve:

1.       dan: večer z ljudskimi pevci in godci, skozi ves dan bo potekal prikaz kmečkih običajev (izdelava košev in metel, striženje ovac, ribanje zelja, stiskanje mošta, žganjekuha, ličkanje…)

2.       dan: isti program kot v soboto, ta dan bo prisotna tudi živa glasba

Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri opravilih. Na prireditvi bo možno kupiti izdelke in pridelke iz okoliških kmetij; na voljo bodo tudi spominki.


Avtor objave (organizator): TD Turistično društvo Gora Sv. Miklavž
Deli na Facebook