Dogodek


Dan Bernadekove bajte Pred enim letom

Dan Bernadekove bajte

Kdaj: 04.10.2019 - 05.10.2019 ob 02:00
Naziv lokacije: Bernadekova bajta
Kje: Štatenberg 64, 2321 MAKOLE

Bernadekova bajta v vasi Štatenberg je še edina ohranjena bajta na tem podrocju. Z njeno ohranitvijo in ureditvijo okolja ob bajti želimo ohraniti vrednote kulturne in naravne dedišcine.

TD Štatenberg (sekcija za ohranitev naravne in kulturne dedišcine) je pred dvema letoma zacela z obnovo Bernadekove bajte in okolja okrog nje. Do meseca oktobra se bodo glavna dela zakljucila in takrat želimo predstaviti naše delo širši javnosti. To bo tudi pridobitev lokalnem okolju, saj bomo  na obmocju Bernadekove bajte izpeljali razne delavnice s prikazom starih obicajev, kmeckih opravil … Te delavnice se bodo prilagodile razlicnim generacijam, tako vrtcem, osnovnošolski mladini ter starejšim.
Program prireditve:
Petek:
Priprava prostora in otvoritev Bernadekove bajte s kulturnim programom (ljudski pevci in godci) ter pogostitev s starimi kmeckimi jedmi.
Sobota:
Prikaz starega kmeckega opravila »kožuhanje« (lickanje koruze) s ponudbo tradicionalne kulinarike (tukla, kruh z orehi, kuhani kostanji, kruh z domaco zaseko).
Kulturni program: pevci ljudskih pesmi, harmonikaš, prikaz življenja v Bernadekovi bajti - kot so živeli nekoc.
Spremljajoci program: prikaz kmeckih opravil z delavnicami (predenje, izdelava lesenih izdelkov, izdelava brezovih metel, vezenje loncene posode, izdelava izdelkov iz licja).

Promocijski material:
-    razglednica z motivom bajte
-    zloženka
-    letaki
-    plakati
-    video posnetek


Avtor objave (organizator): TD Turistično društvo Štatenberg
Deli na Facebook